Kostol sv. Vendelína

Potreba vlastného kostola v Zuberci sa vyvinula z nedostatku miesta vo farskom kostole v Habovke. Myšlienku vlastného kostola vtedajší farár neodobril a tak sa obyvatelia obrátili na svojho rodáka vdp. Andreja Bažíka, farára v Liesku, ktorý prisľúbil pomoc.  Dňa 8. novembra 1927 udelil Mons. Ján Vojtaššák povolenie na stavbu kostola v Zuberci.   6. októbra 1929 bol položený základný kameň.

img_2815
Stavbu financoval vdp. Andrej Bažík spolu s občanmi Zuberca a rodákmi, ktorí žili v Amerike. Predpoklad stavebných nákladov bol 440 000 korún. Ľudia na stavbu venovali 140 000 korún (vo finančnej i materiálnej forme). Vdp. Andrej Bažík ešte vyzbieral asi 200 000 korún – milodary zo Slovenska, Poľska, Austrálie, Kanady,  Spojených štátov.   Stavať sa začalo na jar roku 1930, keď sa skončili jarné poľnohospodárske práce. Vďaka horlivosti zuberčanov, ktorí stavbe kostola venovali veľkú časť svojho času, bol už 10. augusta toho istého roku na kostolnej veži vyzdvihnutý křiž.

pa190041 pa190022 img_2819

Posviacku kríža sprevádzala slávnosť, pri príležitosti ktorej zložil vdp. Andrej Bažík báseň “Hej, občania”. Obdobie rokov 1931 – 1932 sa považuje za najťažšie. Prehlbovala hospodárska kríza, zmenšovali sa finančné zdroje a prvotné nadšenie  ľudí už pomaly upadalo. Nakoniec sa s Božou pomocou podarilo dokončiť stavbu.  28. augusta 1932 bol Kostol sv. Vendelína v Zuberci posvätený Andrejom Hlinkom, ružomberským fararom. Zariadenie kostola bolo chudobné,  malo slúžiť len ako dočasné riešenie. Na hlavnom oltári sa nachádzal slovenský znak s cyrilometodským krížom, pod ktorým bolo Božské Srdce Ježišovo.  Na bočnom oltári vľavo bola plastika sv. Vendelína a vpravo socha Panny Márie Lurdskej. Po vysvätení bol kostol na čas opustený, ale po vzájomnej dohode sa v ňom v lete začali slúžiť nedeľné sv. omše. Neskôr boli slúžené sv. omše už počas celého roka.

V roku 2007 sa konala v chráme Prestavba svätynepriniesla sa časť pozostatkov sv. Vendelína.

V roku 2009 sa kostol odvodnil.

Rok 2018 – Virtuálna prehliadka

Práce pri rekonštrukcii kostola 16. septembra 2009 až 23. októbra 2009

img_1188img_1189img_1190img_1192img_1193img_1194img_1195img_1197img_1198img_1199img_1202img_1203img_1204img_1205img_1206img_1207img_1208img_1209img_1210img_1212img_1213img_1214img_1215img_1216img_1217img_1218img_1220img_1221img_1222img_1223img_1224img_1225img_1227img_1228img_1230img_1231img_1232img_1233img_1234img_1236img_1237img_1238img_1240img_1244img_1245img_1246img_1247img_1301img_1303img_1304img_1305img_1307img_1308img_1356img_1362img_1363img_1364img_1368img_1369img_1370img_1445img_1447img_1448img_1451img_1453img_1454img_1455img_1456img_1457img_1458img_1460img_1462img_1464img_1466img_1468img_1505-2img_1506-2img_1509-2img_1510-2img_1512-2