V sobotu 26. augusta, na záver prázdnin, usporiadal zuberský p. farár mons. A. Tyrol s pomocou rodiny M. Borsíka a D. Kopeckého miništrantský deň. Pre malých služobníkov oltára boli prichystané rozličné hry, športové súťaže, chutné jedlo, opekačka, sladkosti a iné dobroty. M. Gejdošová prichystala vedomostnú súťaž Milionár z liturgických znalostí. „Vyslúžilým“ miništrantom sme odovzdali ďakovné listy a chlapci si zvolili svojho nového kapitána, ktorým sa spomedzi viacerých kandidátov stal Richard Petrášek. Potom sme si pozreli film o bl. Carlovi Acutis a sformulovali sme si dva nové dôrazy do budúceho roka, a to zložené ruky počas bohoslužieb a dôslednejšia dochádzka na bohoslužby podľa rozpísaných služieb.

P. farár vyzdvihol miništrantom veľký duchovný prínos miništrantov k spoločnému duchovnému dobru a prežívaniu slávených tajomstiev.