Po vlaňajších dobrých skúsenostiach sme v našej farnosti k nám opäť zavítal Mikuláš.
V nedeľu ráno najskôr poskytol interview celej farnosti a v diskusii s p. farárom
prezradil, že sa mu v tomto roku páčili deti, ktoré chodili na utorkové sv. omše,
taktiež miništranti a birmovanci, ktorí na sebe dobre pracovali.
Anjel-sprievodca prisľúbil, že sa pokúsi na budúci rok presvedčiť aj sv. Vendelína,
aby prišiel spolu so sv. Mikulášom…:)