Na slávnosť Božieho narodenia sa vo farskom kostole sv. Vendelína uskutočnila tradičná jasličková pobožnosť, na ktorej sa cez kamery deťom doma pri obrazovkách  televízorov a počítačov predstavili deti s krásnymi veršíkmi, piesňami a scénkami.

Deťom sa prihovoril aj miestny p. farár, ktorý deťom vysvetlil, že Pán Ježiš preto prišiel na svet, aby s nami žil, učil sa, hral sa s nami, naučil nás milovať Boha  aj ľudí a napokon nás vykúpil. Oddnes budeme aj my všetko robiť s ním.