Počas vianočných sviatkov sa v našich farnostiach okrem iných slávností konajú tradičné jasličkové pobožnosti. Vo farnosti Zuberec sme túto pobožnosť kvôli chorobám detí presunuli zo slávnosti Božieho narodenia na slávnosť Zjavenia Pána, bolo to v piatok 6. januára 2023 popoludní. Podujatie sa mimoriadne vydarilo: deti už boli zdravé, a preto ich prišlo mnoho. Okrem nich a ich rodičov prišli aj viaceré rodiny odinakiaľ, pretože trávili vianočné prázdniny v tunajších penziónoch a chatách.

Deti – mnohé z nich oblečené v krásnych krojoch – s chuťou spievali a predstavili vianočnú udalosť majstrovsky prepojenú s dnešným životným štýlom v mnohých našich rodinách. Jasličková pobožnosť bola teda nielen milá a nostalgická, ale zároveň inšpirujúca pre tých, ktorí prežívajú Vianoce len ako chvíle oddychu a samoty.

Teda, vďaka vám, milé naše deti a vďaka aj vám, mamy, ktoré ste to tak pekne nacvičili.


Hneď na druhý deň, v sobotu 7. januára, sa deti rozbehli na kolednícku akciu Dobrá novina. Za jedno popoludnie vyzbierali vo farnosti vyše 2740.- eur, ktoré už putujú pre chudobné deti v africkej krajine s názvom Keňa.


Všetkým deťom aj štedrým darcom ďakuje Mons. Anton Tyrol, farár Zuberec.