Farský úrad v Zuberci týmto oznamuje, že v sobotu 4. júna 2022 usporiada vo farských priestoroch celodenný formačný kurz pre lektorov (lektorský kurz I.) zo Zuberca a okolitých farností.

Záujemci o tento kurz nech sa jednotlivo alebo v skupinách prihlásia na mail-adrese zuberec@kapitula.sk alebo na tel. čísle 0907-308 546. Prihlášky prijímame do utorka 31. mája 2022. Tešíme sa na Vás.

Ďalšie informácie sú na stránke: www.kbd.sk.

Rámcový program kurzu:

  • 8.00 – 8.30: registrácia účastníkov (vo fare)
  • Prednášky, diskusie, praktické cvičenia:
  • Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov ThDr. R. Bodziony
  • Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova Mgr. D. Jurášková
  • Porozumenie biblických textov – inšpirácia prof. A. Tyrol
  • Duchovný život lektorov: základné predpoklady prof. F. Trstenský
  • 17.30 Odovzdanie certifikátov a ukončenie kurzu
  • 18.00 Svätá omša vo farskom kostole
  • Počas kurzu bude možné kúpiť si biblickú literatúru.

Účastnícky poplatok: žiaden; účastníci z iných farností si platia iba obed, ak si ho budú želať.

Mons. Anton Tyrol, farár