V sobotu 4. júna 2022 ožili pastoračné priestory v podkroví farskej budovy v Zuberci, pretože sem prišlo 30 lektorov a lektoriek zo Zuberca, Trstenej, Tvrdošína, Nižnej n. Oravou, Or. B. Potoka a Habovky. Od rána (8.30 hod) až do večerných bohoslužieb (18.00) sa vzdelávali, diskutovali a cvičili sa v rozličných témach, ktoré sa týkajú ich vzácnej služby prednášania Božieho slova. Išlo o liturgickú, technickú, biblickú a spirituálnu formáciu, ktorú im sprostredkovali spolupracovníci Katolíckeho biblického diela v Ružomberku: Mgr. D. Jurášková, Dr. R. Bodziony, prof. F. Trstenský a prof. A. Tyrol. Organizačnú stránku zabezpečovala referentka KBD Mgr. M. Rejdugová.
Účastníci si mohli zakúpiť rozličné biblické pomôcky a bolo im ponúknuté členstvo v ustanovizni pre biblický apoštolát, ktorou je KBD. Vo formácii lektorov plánujeme pokračovať druhým lektorským kurzom o niekoľko mesiacov.