V nedeľu 24. októbra 2021 sme v Zuberci na otvorenom priestranstve pred farskou budovou
slávili vonkajšiu slávnosť sv. Vendelína.

Hlavným celebrantom a kazateľom bol vojenský ordinár, biskup Mons. František Rábek.
V homílii objasnil niektoré vlastnosti duchovného života sv. Vendelína:
sv. Vendelín prikladal veľký význam pápežskému požehnaniu, Vendelín žil podľa zásady sv. Benedikta „Modli sa a pracuj“ a myslel na svoju vlasť. K radostnej sústredenosti prispelo aj Božie pohladenie: ideálne počasie a veľké množstvo prítomných.