Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zuberec

Patrón: sv. Vendelín, opát
Odpustová slávnosť: 20.10.
Výročie konsekrácie: 19.10.
Pápež: František
Biskupi:

  • Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup
  • Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup

Dekan: ThDr. ICLic. Ján Marhefka PhD, trstenský dekan

Správca farnosti: prof. ThDr.ThBibl.Lic Anton Tyrol PhD.

Poklona Najsvätejšej Eucharistie: 22.01. a 05.11.