V dňoch 1. – 2. – 3. júla 2022 z príležitosti 10. svetového stretnutia rodín organizujeme v našej farnosti duchovnú obnovu pre rodiny.

V piatok 1. júla chystáme program pre dievčatá a ženy. Program povedie p. Beata Stasová z Liesku. Začiatok je o 17.00 (príhovor, modlitby, meditácie, ticho, predsavzatia…).
Po sv. omši bude moderovaná adorácia, pobožnosť na 1. piatok a po skončení bude
zdieľanie v pastoračných priestoroch. K diskusii môžete priniesť aj niečo z domácej kuchyne:-)

V sobotu 2. júla pre mužov. Program povedie vsdp. Juraj Sedláček, univ.-kaplán Trenčianskej univerzity. Začneme svätou omšou a po nej bude asi hodinová prednáška s prezentáciou v kostole. O 17.15 sa začne pobožnosť fatimskej soboty.

V nedeľu 3. júla pre všetky rodiny farnosti: 8.00: sv. omša za rodiny farnosti s obnovou manželských sľubov a osobitnou modlitbou za rodiny.
Popoludní o 12.00 hod začneme podávať guláš na ihrisku. Všetci ste pozvaní. Špeciálny program bude pripravený aj pre deti na ihrisku. Ak prinesiete na ihrisko aj nejaké domáce produkty na ponúknutie, budeme radi.