Vďaka dobrému nápadu M. Gejdošovej a Z. Valekovej sa v piatok 28. októbra 2022 uskutočnila nevšedne pekná a vydarená akcia s názvom Dobročiny. Išlo o to, že v ten deň, keď deti mali zo školy voľno, sa tieto členky pastoračnej rady rozhodli pozvať deti a ich rodičov na brigádu: očistiť areál krížovej cesty na Kýčeri a očistiť aj hroby kňazov pochovaných v zuberskom cintoríne.

Pozvanie prinieslo prekvapujúci ohlas, keď sa v areáli krížovej cesty stretlo presne 40 detí a niekoľkých rodičov a v družnom spoločenstve urobili pekný poriadok na spomínaných miestach, ale predovšetkým upevnili si svoje priateľstvo a pocit spolupatričnosti. Samozrejme, na všetkých čakalo výdatné občerstvenie a spoločná fotografia. Miestny farár Mons. A. Tyrol bol na tieto ochotné deti hrdý… Veríme, že sa tešil aj Ježiš Kristus.