V Spišskej diecéze sa v školskom roku 2020 – 2021 uskutočňuje 3. ročník
Diecéznej školy viery. Obsahom tohto ročníka sú pravdy viery. Z dôvodu
epidémiologických opatrení prinášame októbrovú prednášku formou textu a
ppt-prezentáciu.