V roku 2022 sme si vo farnosti Zuberec pripomenuli okrúhle jubileum, 90 rokov od posviacky miestneho kostola. Hoci bol kostol požehnaný už 28. augusta 1932, my sme si túto milú slávnosť pripomenuli v októbri, pričom sme toto jubileum spojili s liturgickou slávnosťou sv. Vendelína, ktorá sa každoročne slávi 20. októbra. Po slávnostných bohoslužbách vo štvrtok večer 20. októbra 2022 v priestoroch samotného kostola vystúpila Dr. Marianna Janoštinová a pútavou formou nám priblížila celú históriu okolností, ktoré podnietili stavbu kostola, ako aj celý priebeh prác a iné zaujímavosti. Svoj výklad doplnila aj historickými fotografiami, čím oživila a doplnila spomienky tých, ktorí stavbu kostola poznajú z kníh a z rozprávaní svojich rodičov. Kostol bol niekoľko desaťročí filiálnym kostolom farnosti Habovka, od 1. júla 1998 sa stal farským kostolom a slúži nám dodnes na radosť všetkým, ktorí doň vchádzajú.

Mons. A. Tyrol, farár