Týmto informujeme našich veriacich, že v stredu 23. decembra 2020 vo večerných hodinách boli všetky vnútorné priestory nášho kostola sv. Vendelína (vstupná chodba, loď, obidve sakristie, svätyňa, spovednica a chór) dôkladne vydezinfikované. Dezinfekciu previedla služba Oravského záchranného systému Námestovo pod vedením Ing. Igora Janckulíka. Dezinfekcia bola vykonaná zdarma, za čo celému kolektívu vyslovujeme úprimnú vďaku a obdiv. Nech im to dobrý Pán Boh odplatí.