Na Gymnáziu v Tvrdošíne v uplynulých mesiacoch prebiehal projekt s názvom Cena vojvodu z Edinburgu (DofE). V priebehu roka 2022 študenti súťažili v oblasti: dobrovoľníctvo, šport, talent a absolvovali expedíciu s rovesníkmi. Do súťaže sa zapojil aj študent Matúš Krupa, náš miništrant v Zuberci, ktorý si okrem ďalších oblastí ako dobrovoľníctvo vybral práve miništrovanie. V celkovom hodnotení uspel výborne a získal medzinárodne uznávaný certifikát Nadácie vojvodu z Edinburgu, princa Filipa. Certifikát odovzdala Matúšovi Krupovi predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová dňa 10. októbra 2023 v Žiline.

Laureátovi v mene celej farnosti srdečne gratulujeme a želáme mnoho ďalších úspechov a Božiu pomoc vo všetkom.