Novinky

 
 • Birmovka na Turíce

  Tohoročné turíčne sviatky sme vo farnosti Zuberec mohli osláviť výnimočným spôsobom, pretože z rozhodnutia otcov biskupov sa vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti mohlo konať práve na Turíce, 19. mája 2024. Spolu 60 žiadateľov sa od septembra 2023 v týždenných frekvenciách stretávalo so svojimi animátormi a animátorkami pri preberaní zaujímavých materiálov, ktoré pripravili americkí […]

   
 •  
 • Obraz sv. Vendelína zreštaurovaný

  V nedeľu Dobrého pastiera, 21. apríla 2024, bola farská sv. omša v Zuberci obohatená o požehnanie dvoch obrazov sv. Vendelína ako pasie ovečky a pritom sa modlí. Umelecký reštaurátor a rezbár Miroslav Trnovský so synom Michalom zreštaurovali pôvodný obraz, ktorý bol doteraz v kaplnke na cintoríne. Tento obraz, predstavujúci najstarší predmet kultu sv. Vendelína, bude […]

   
 •  
 • Krížová cesta ulicami Zuberca

  Na Veľký piatok v dopoludňajších hodinách sa niekoľko stoviek veriacich stretlo pri kostole a spoločne sme sa vydali na modlitbu Krížovej cesty ulicami Zuberca. Prešli sme po Roháčskej a Záhradnej ulici a na jednotlivých zastaveniach sme uvažovali o tom, čo nám tieto zastavenia pripomínajú a čo je v nich dôležité pre naše časy. Pán Boh nám doprial […]

   
 •  
 • Miništrantský deň v Zuberci

  V sobotu 26. augusta, na záver prázdnin, usporiadal zuberský p. farár mons. A. Tyrol s pomocou rodiny M. Borsíka a D. Kopeckého miništrantský deň. Pre malých služobníkov oltára boli prichystané rozličné hry, športové súťaže, chutné jedlo, opekačka, sladkosti a iné dobroty. M. Gejdošová prichystala vedomostnú súťaž Milionár z liturgických znalostí. „Vyslúžilým“ miništrantom sme odovzdali ďakovné […]

   
 •  
 • Slávnosť Božieho Tela v Zuberci

   
 • Formačný kurz lektorov I.

   
 • Farská charita sa činí

   
 • 11. farský kvíz – Kvíz o Duchu Svätom

   
 • Formačný kurz pre lektorov zo Zuberca a okolia

   
 • 10. farský kvíz – Kvíz o Oltárnej sviatosti