Novinky

 
 • Miništrantský deň v Zuberci

  V sobotu 26. augusta, na záver prázdnin, usporiadal zuberský p. farár mons. A. Tyrol s pomocou rodiny M. Borsíka a D. Kopeckého miništrantský deň. Pre malých služobníkov oltára boli prichystané rozličné hry, športové súťaže, chutné jedlo, opekačka, sladkosti a iné dobroty. M. Gejdošová prichystala vedomostnú súťaž Milionár z liturgických znalostí. „Vyslúžilým“ miništrantom sme odovzdali ďakovné […]

   
 •  
 • Slávnosť Božieho Tela v Zuberci

  Z oslavy Božieho Tela majú tradične veľkú radosť prvoprijímajúce deti, ktoré si aj v tomto roku statočne pripravili rozmanité lupienky kvetov, aby nimi vyzdobili chodník pre Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti, ktorú ponesie kňaz počas procesie. Hoci nám počasie nedoprialo vydať sa na dlhšiu procesiu, predsa si deti a miništranti prišli na svoje a okolo […]

   
 •  
 • Formačný kurz lektorov I.

  V sobotu 4. júna 2022 ožili pastoračné priestory v podkroví farskej budovy v Zuberci, pretože sem prišlo 30 lektorov a lektoriek zo Zuberca, Trstenej, Tvrdošína, Nižnej n. Oravou, Or. B. Potoka a Habovky. Od rána (8.30 hod) až do večerných bohoslužieb (18.00) sa vzdelávali, diskutovali a cvičili sa v rozličných […]

   
 •  
 • Farská charita sa činí

  Uplynulé dva týždne (16. – 27. mája 2022) bolo v priestoroch našej farskej charity rušno. Každý deň sem na dve hodiny (16.00 – 18.00) prichádzali naše charitné dobrovoľníčky a preberali darované detské oblečenie a trvanlivé potraviny. To všetko bolo určené pre Útulok sv. Františka v Levoči a okolité rómske osady. […]

   
 •  
 • 11. farský kvíz – Kvíz o Duchu Svätom

   
 • Formačný kurz pre lektorov zo Zuberca a okolia

   
 • 10. farský kvíz – Kvíz o Oltárnej sviatosti

   
 • Zapojte sa do Synody

   
 • Boli sme v Ríme

   
 • 9. farský Veľkonočný kvíz