Na výzvu slovenských biskupov absolvovať púť vďaky k Svätému Otcovi do Ríma sme pružne zareagovali v našej farnosti Zuberec a s radosťou sme sa rozhodli vycestovať do Večného mesta. Krátko predtým kardinál Jozef Tomko osobne pozval Mons. A. Tyrola a nás, jeho farníkov, aby sme ho nezabudli navštíviť, keď budeme v Ríme.

Tak sa aj stalo. V Assisi sme sa zastavili pri hroboch sv. Františka, sv. Kláry a bl. Carla Acutis a pokračovali sme do Ríma. V piatok 29. apríla 2022 pán kardinál Jozef Tomko prijal najskôr spišských seminaristov a potom aj nás, zuberských veriacich. Jeho Eminencii sme odovzdali spomienkové predmety, poďakovali sme mu za nedávnu návštevu Zuberca a zaspievali piesne Pod Roháčom žijem… a Hej, hory naše… Náš pán farár Mons. Anton Tyrol vyjadril spoločnú vďaku všetkých Slovákov voči pánu kardinálovi, ktorý ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov urobil mnoho dobra aj pre Slovensko. Požehnanie od pána kardinála a spoločná fotografia s ním zostanú dlhý čas vo vďačnej pamäti i v srdci.

 

 

 

Potom sme sa s veľkým napätím sústredili na sobotnú návštevu Svätého Otca v Audienčnej aule sv. Pavla VI. Stretnutie so Svätým Otcom a sv. omša v Bazilike sv. Petra boli veľmi srdečné a dojímavé. Veľmi sme vďační brazílskym sestrám Božej lásky v štvrti Casaletto, ktoré sa o nás výborne starali.

Naša púť bola naozaj požehnaná, tešili sme sa spolu ako v rodinnom kruhu. Takto sme si utužili spoločné puto a po siedmich dňoch sme sa šťastne vrátili domov.