život Jána Krstiteľa:

 • jeho rodičia sa volali Zachariáš a Alžbeta
 • bývali blízko Jeruzalema (dnes sa to mesto volá Ain Karim)
 • Ján bol od Ježiša starší o pol roka
 • Ján Krstiteľ a Pán Ježiš boli príbuzní (Alžbeta bola tetou Panny Márie)
 • Ján Krstiteľ žil pri svojich rodičov a keď bol dospelý, šiel bývať na púšť
 • na púšti čítal Sväté písmo, veľa sa modlil a uvažoval nad textami Písma
 • Ján sa živil jednoduchým jedlom, ktoré poskytovala púšť (čo dovoľovali židovské zákony)
 • Ján nosil jednoduchý odev z ťavej srsti

ohlasovanie príchodu Mesiáša

 • k Jánovi Krstiteľovi prichádzali ľudia na púšť
 • na púšti Ján ohlasoval blízky príchod Mesiáša
 • Ján učil, že na príchod spásy sa treba pripravovať pokáním
 • Ján žiadal od ľudí, aby boli spravodliví
 • Ján žiadal, aby ľudia prinášali ovocie pokánia (aby nekradli, neklamali, aby boli poctiví…)
 • Ján krstil ľudí vodou v rieke Jordán (pozri si na mape, kade tečie Jordán)
 • nespravodliví ľudia (tí, čo mali moc v rukách) nemali radi Jánove kázne
 • Ján Krstiteľ bol veľmi horlivý
 • Pán Ježiš ho veľmi uznával a dal sa mu pokrstiť, hoci on ten krst nepotreboval, lebo bol Boží Syn
 • Pán Ježiš schválil Jánove kázne aj Jánov krst (Patrí sa, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé)
 • Ján Krstiteľ mal viacerých nasledovníkov; niektorých z nich poslal k Ježišovi opýtať sa ho, či on je Mesiáš alebo či treba čakať iného Mesiáša
 • Ján vydal najkrajšie svedectvo o svojom presvedčení, keď položil život za to, čo ohlasoval (manželov žiadal, aby si boli verní)

O Jánovi Krstiteľovi vydal krásne svedectvo Pán Ježiš, keď o ňom povedal, že medzi ľuďmi sa nenarodil nik väčší ako bol Ján Krstiteľ.

Ján Krstiteľ celým svojím životom pripravoval cestu Pánu Ježišovi.