9. Veľkonočný kvíz

Veľkonočná téma v rozmanitej škále období a sviatkov liturgického okruhu má svoju krásu a silu. Stojí za to trochu si túto tematiku prehĺbiť a oživiť. Preto našim priaznivcom ponúkame nasledovný kvíz. Nech vám poslúži pre poučenie aj zábavu.

1 / 10

Prečo sa sviatky, ktoré sme nedávno slávili, nazývajú veľkonočné sviatky?

2 / 10

Je známe, že slávnosť Veľkej noci má aj svoju oktávu. Čo to znamená?

3 / 10

Veľkonočné obdobie trvá až do ...

4 / 10

Počas veľkonočného obdobia sa namiesto každodennej modlitby Anjel Pána modlíme inú modlitbu. Je to:

5 / 10

Tretí príkaz z Pätoro cirkevných prikázaní znie: Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. Prečo je to tak?

6 / 10

Vo veľkonočnom čase sa pri bohoslužbách často opakuje slovo Aleluja. Viete, čo toto slovo znamená?

7 / 10

Ježiš Kristus na 40-ty deň po svojom zmŕtvychvstaní odišiel od svojich apoštolov. Ako nazývame túto udalosť?

8 / 10

Je udalosť spomenutá v predchádzajúcej otázke prikázaným sviatkom?

9 / 10

Aký je rozdiel vo výrazoch nanebovstúpenienanebovzatie?

10 / 10

Vo veľkonočnom období sa pri bohoslužbách používa paškál. Čo je to paškál?

Váš výsledok je