8. Cyril Harmata-Milotínsky

V tomto kvíze je možné overiť alebo osvojiť si základné údaje o zuberskom kňazovi-básnikovi Cyrilovi Harmatovi, ktorý písal pod pseudonymom Milotínsky. Jeho tvorba má vysokú duchovnú a poetickú kvalitu. Odborníci ho počítajú k surrealizujúcim dilongovcom. Veľkosť jeho osobnosti zvyšuje aj to, že komunistický režim ho prenasledoval a väznil pre jeho statočnosť a pastoračnú starostlivosť o veriacich.

1 / 10

Kňaz Cyril Harmata-Milotínsky, ktorého 100. výročie narodenia si pripomíname, pochádzal z jednoduchej roľníckej rodiny zo Zuberca. Kedy žil?

2 / 10

Učiteľ Fandák už od prvej triedy videl v Cyrilovi nadaného chlapca, ktorý aj na jeho odporúčanie išiel študovať na

3 / 10

Cyril Harmata pochádzal z piatich detí a chudobných pomerov. Preto si na svoje štúdium zarábal tým, že

4 / 10

Cyril Harmata svoje prvé básne tvoril uprostred krásnej prírody. Básne vyšli
v zbierke s názvom

5 / 10

Biskup Ján Vojtaššák s láskou prijal a pomáhal Cyrilovi pri jeho štúdiu
v kňazskom seminári a na kňaza ho vysvätil

6 / 10

Prvé Cyrilovo kaplánske miesto bolo

7 / 10

V roku 1950 sa kňaz C. Harmata dostal do vyšetrovacej väzby po prečítaní pastierskeho listu. Čo bolo zámerom vtedajšieho režimu voči kňazovi Cyrilovi?

8 / 10

Kňaz Cyril, poznačený väznením, odovzdal svoju dušu Bohu v 24. roku kňazstva vo veku

9 / 10

Z básní Cyrila Harmatu-Milotínskeho cítiť, ako sa jeho životom prelínalo utrpenie a bolesť. Zbierku jeho básní upravil Michal Chuda pod názvom

10 / 10

Nie všetko je len pohľad k horám, nie všetko je len slovko dom, duch často letí k diaľnym moriam, a predsa povie, doma som. Toto je verš jednej z týchto Cyrilových básni

Váš výsledok je