6. Naše pôstne snahy

Je veľmi užitočné, ak sa uprostred pôstneho obdobia trochu pristavíme pri téme našich pôstnych predsavzatí a pôstnych cvičení v konaní dobra. Človek pre svoje snahy potrebuje dobré motívy a povzbudenia. Pokúsme sa trochu si ich ozrejmiť v nasledovnom kvíze.

1 / 10

Prečo sa vlastne postíme?

2 / 10

Proti komu/čomu bojujeme v pôste?

3 / 10

Aký je náboženský súvis medzi pôstom a púšťou?

4 / 10

Ktorý druh pozitívneho predsavzatia na pôst je podľa vás najvhodnejší?

5 / 10

Ako možno najlepšie „investovať“ ušetrené peniaze, či ušetrený čas?

6 / 10

Je dobré stanoviť si na pôst nejaký konkrétny plán duchovného života?

7 / 10

Čo má byť náplňou pôstneho času?

8 / 10

Modlitba, pôst a almužna sú najlepšie formy pokánia. Viete prečo?

9 / 10

Možno si dať nejaké pôstne cvičenie aj vtedy, ak už prešli prvé pôstne týždne?

10 / 10

V púšti sa formoval veľký svätec z Ježišových čias. Kto to bol?

Váš výsledok je