4. Kňazi-rodáci zo Zuberca

V nasledovnom kvíze siahneme trochu do histórie našej farnosti a pozrieme sa na niektorých kňazov, ktorí navštívili našu farnosť, či obec, alebo odtiaľ pochádzali.

1 / 10

Kňaz, rodák zo Zuberca, Andrej Bažík, bol okrem iného aj spisovateľom a buditeľom, používal pseudonym:

2 / 10

Ako sa volal kňaz, ktorý mal prímenie „Milotínsky“? Bol to:

3 / 10

Označte správnu trojicu kňazov, ktorí sú pochovaní vedľa seba na zuberskom cintoríne:

4 / 10

Kňaz, básnik „Milotínsky“, napísal niekoľko básní.
V jednej z nich s názvom „Pohľad k horám“ sú tieto slová:

5 / 10

Pred niekoľkými rokmi navštívil našu obec, skanzen a Roháče kardinál, ktorý patrí teraz k najdlhšie žijúcim kardinálom na svete. Je to:

6 / 10

Ktorí žijúci kňazi pochádzajúci z našej obce boli spolužiakmi z kňazského seminára na Spiši?

7 / 10

Náš nezabudnuteľný duchovný otec Peter Edmund Bárdoš, strávil ako mladý kňaz určitý čas v jednom tábore. Bol to:

8 / 10

Duchovný otec Bárdoš si z tohto pobytu okrem spomienok naň doniesol na pamiatku aj:

9 / 10

Jeden z najvzdelanejších slovenských kňazov svojej doby, mamku mal zo Zuberca. Bol publicistom, prekladateľom, pápežským prelátom. Napísal knihu Spod Roháčov po Vatikán. Bol to:

10 / 10

Ktorý z týchto kňazov bol za totality odsúdený na 4 roky, uväznený, jedným z údajných dôvodov bolo, že veriacim prečítal pastiersky list biskupa Jána Vojtaššáka:

Váš výsledok je