3. História kostola Zuberec

Farský kostol v Zuberci má svoje dejiny, v ktorých možno objaviť mnoho zaujímavostí.
Niektoré informácie zistíte ľahko, iné vylučovacou metódou a po niektorých bude treba pátrať. V každom prípade sa môžete niečo užitočné naučiť.

1 / 10

Kedy sa začal stavať kostol v Zuberci a kto povolil stavbu kostola?

2 / 10

V ktorom roku bol kostol dokončený a požehnaný?

3 / 10

Uveďte meno kňaza-rodáka, ktorý sa zaslúžil o postavenie zuberského kostola?

4 / 10

Uveďte meno prvého a zároveň dlhoročného organistu, ktorý pôsobil a viedol spevokol v zuberskom kostole

5 / 10

Aký citát z biblie je namaľovaný  na pravej strane klenby kostola?

6 / 10

Nad vchodom nášho kostola je umiestnená kamenná socha s vytesaným textom „Jeho smrť priniesla nám život.“ Odkiaľ bola prenesená táto socha?

7 / 10

Sv. Vendelín, je v našom kostole vyobrazený spolu

8 / 10

V pravej časti nášho kostola je socha Panny Márie, ktorá vyobrazuje?

9 / 10

Vo svätyni sú pekné nástenné maľby, výjavy zo života sv. Vendelína a postavy svätcov. Kto ich namaľoval?

10 / 10

 Nad bohostánkom je vystavená relikvia. Je to:

Váš výsledok je