13. Kvíz o rodine

Jeden z najväčších darov, ktoré Pán Boh ľuďom daroval, je rodina. Skúste sa otestovať, do akej miery poznáte základné charakteristiky rodiny ako prirodzeného dobra postaveného na láske a vzájomnom darovaní sa.

1 / 10

Ako voláme rodinu, v ktorej vyrastal Pán Ježiš?

2 / 10

Ktoré prikázanie z Desatora prikazuje ctiť svojich rodičov?

3 / 10

Prikázanie ctiť svojich rodičov vo Svätom písme v Knihe Exodus presne znie: „Cti svojho otca a svoju matku, aby...“

4 / 10

Kresťanská rodina je osobitným prejavom a uskutočnením cirkevného spoločenstva. Aj z toho dôvodu sa volá:

5 / 10

Čo je sviatostné manželstvo?

6 / 10

Dokedy je sviatostné manželstvo platné?

7 / 10

Kto ustanovil manželstvo a kto ho povýšil na sviatosť?

8 / 10

Je manželstvo sviatosťou aj pre nepokrsteného človeka?

9 / 10

Čo znamená, že manželstvo je sviatosťou živých?

10 / 10

Ktoré prostredie je pre formáciu človeka najideálnejšie, najkrajšie a najúčinnejšie?

Váš výsledok je