1. Cirkevné služby a štruktúry

Overte si svoje vedomosti z cirkevných služieb a štruktúr.
Ak ste praktizujúci katolík, nebude vám to robiť problém, ak ste v menšom kontakte s náboženským životom, môžete sa niečo užitočné naučiť.

1 / 10

Katolícku cirkev založil:

2 / 10

Viditeľnou hlavou Katolíckej cirkvi je:

3 / 10

Nástupcami apoštolov v Katolíckej cirkvi sú:

4 / 10

Pod výrazom miestna cirkev treba rozumieť:

5 / 10

Rozhrešenie od hriechov vo sviatosti zmierenia môže udeliť:

6 / 10

Kantor v našej kostolnej terminológii znamená:

7 / 10

Slovo miništrant znamená službu:

8 / 10

Slovo lektor znamená službu:

9 / 10

Čo je to adorácia Oltárnej sviatosti?

10 / 10

Čo znamená v našej cirkevnej reči výraz filiálka?

Váš výsledok je